Jak pozyskać samochód do firmy?

Data publikacji: 2013-02-21
Na pozyskanie samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest wiele sposobów, nie tylko zakup. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji jeszcze leasing i wynajem długoterminowy pojazdów. Warto przeanalizować te możliwości i wybrać opcję najkorzystniejszą dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

Leasing

Leasing jest to umowa, zgodnie z którą, leasingodawca przez cały czas jej trwania, jest właścicielem przedmiotu, który jest przekazany leasingobiorcy za opłatą w użytkowanie do celów gospodarczych. Leasingobiorca ma obowiązek opłacania w terminie rat leasingowych. Leasingodawca powinien oddać przedmiot umowy w stanie umożliwiającym użytkowanie go w sposób opisany w umowie. Korzystający z leasingu zobowiązany jest dodatkowo w czasie trwania umowy ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty. W sytuacji utraty lub kradzieży przedmiotu leasingu, leasingobiorca musi nadal spłacać raty leasingu. Dlatego też ubezpieczenie rekompensuje straty poniesione w takich przypadkach. Koszty ubezpieczenia są ustalane na ogólnie przyjętych warunkach. Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód, leasingobiorca powinien dokonywać wszelkich konserwacji i napraw, ponieważ jest zobowiązany do utrzymania go w należytym stanie. Leasingodawca może zastrzec sobie prawo do przeprowadzania kontroli, która wykarze, czy przedmiot leasingu jest właściwie użytkowany, zgodnie z jego przeznaczeniem gospodarczym zawartym w umowie. Założeniem umowy leasingowej jest głównie nabycie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy.

Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy samochodu to połączenie umowy leasingowej z świadczeniem usług serwisowych pojazdu i zarządzaniem parkiem samochodów. Umowa wynajmu długoterminowego składa się z części finansowej, czyli umowy leasingowej lub najmu i części stanowiącej umowę serwisową. Czynsz w ramach wynajmu długoterminowego zawiera koszty finansowania, ubezpieczenia i obsługi serwisowej pojazdów. Daje to możliwość pełnej kontroli wydatków przez przedsiębiorcę. W przypadku wynajmu długoterminowego nie ma opłaty wstępnej i opcji wykupu, które to istnieją w umowie leasingowej. Oferta wynajmu długoterminowego jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy wykorzystują intensywnie samochody jako narzędzie pracy, które to po pewnym czasie ulega zużyciu i należy je wymienić. To oferta korzystna, np. dla dużych firm z kilkoma oddziałami, firm kurierskich, handlowych zatrudniających wielu pracowników. Przeważnie zarządzanie parkiem samochodów zostaje przekazane profesjonalnym firmom. Przedsiębiorca, który chce podpisać umowę wynajmu długoterminowego, musi posiadać:

  • wpis do ewidencji działalnośći gospodarczej; numer REGON i NIP;
  • zaświadczenie o osiąganych obrotach i niezaleganiu z podatkami z urzędu skarbowego;
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ubezpieczenia społecznego z ZUS;
  • opinie banku o zadłużeniu i terminowości jego spłacania (jeżeli przedsiębiorca jest zadłużony);
  • w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki;
  • w przypadku spółek prawa handlowego - aktualny wypis z rejestru handlowego.

Usługi serwisowe

W ramach wynajmu długoterminowego, oprócz umowy finansowej, przedsiębiorca podpisuje również umowę świadczenia usług serwisowych. Usługi te mogą być świadczone w różnych opcjach, np. obsługi technicznej, wymiany opon, czy udostępnienia pojazdu zastępczego. Wszystko zależy od firmy oferującej wynajem długoterminowy. Aby przedsiębiorca mógł korzystać z usług obsługi technicznej, otrzymuje kartę odliczeń bezgotówkowych. Karta ta jest przypisana do konkretnego samochodu objętego umową wynajmu długoterminowego.

W umowie serwisowej zawarty jest określony limit przebiegu pojazdu. Po przekroczeniu tego limitu umowa automatycznie przestaje być ważna. Można wtedy przedłużyć umowę i ustalić nowy limit przebiegu pojazdu. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Umowa świadczenia usług serwisowych nie dotyczy:

  • pojazdów używanych do przewozu osób, towarów w ramach usług transportowych;
  • pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  • pojazdów, u których zmodyfikowano substancję i nie jest ona zgodna z oryginalnym świadectwem homologacji;
  • pojazdów wykorzystywanych w zawodach sportowych; pojazdów terenowych.

Umowa serwisowa może być wypowiedziana, jeśli przedsiębiorca zalega z zapłaceniem opłat serwisowych, ogłosił upadłość lub w przypadku otwarcia postępowania układowego. Możliwe jest wypowiedzenie umowy serwisowej przez każdą ze stron, gdy doszło do kradzieży pojazdu lub stwierdzenia przez zakład ubezpieczeń o niezdatności pojazdu do naprawy.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok