Słownik pojęć leasingowych: K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | V | X | Y | Z
 
  • Kapitał

Wartość, która przynosi określone dochody, np. zyski, procenty itp.

  • Kara umowna

Zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, należne wierzycielowi bez względu na wysokość faktycznie poniesionej szkody, które musi być wyraźnie zastrzeżone w umowie.

Opłata uiszczana przez leasingobiorcę i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń leasingodawcy, związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu.

  • Korzystający (leasingobiorca)

Strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot; może nim być każdy podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, posiadający/-a odpowiednią zdolność kredytową.

Korzyści podatkowe leasingobiorcy wynikające z zawarcia umowy leasingu operacyjnego
Opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy, zaś zobowiązania wynikające z leasingu mają charakter pozabilansowy i nie zmniejszają zdolności kredytowej.

  • Koszty uzyskania przychodu

Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego stanowią koszt uzyskania przychodu wraz z kosztami eksploatacji przedmiotu leasingu. Dla leasingodawcy koszt uzyskania przychodu w tym wypadku to amortyzacja.

  • Kwota kompensacyjna
Kwota należna leasingodawcy w przypadku przedterminowego wygaśnięcia umowy leasingu, z tego powodu, że przedmiot leasingu został skradziony, zniszczony lub uszkodzony, w sposób uniemożliwiający jego dalsze wykorzystanie. Wysokość kwoty kompensacyjnej jest uzależniona od momentu, w którym umowa leasingu wygasła.
Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok