Słownik pojęć leasingowych: O

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | V | X | Y | Z
 
Ocena zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z zawarcia nowej umowy leasingu. Każda firma leasingowa stosuje swoje metody oceny zdolności. Pod uwagę brane są przede wszystkim: historia przedsiębiorcy, wyniki finansowe za wybrane okresy oraz dotychczasowe zobowiązania z tytułu kredytów i umów leasingu. Duże znaczenie ma również przedmiot przyszłej transakcji.

Część wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, którą podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Jest to więc roczna kwota kosztów uzyskania przychodów, obliczona według określonej stawki amortyzacji.

Odsetki należne za opóźnienie w wysokości ustalonej w umowie leasingu przez strony.

Warunki określające zasady korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy itp.

Okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron. Okres leasingu zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. W przypadku umów leasingu operacyjnego okres trwania umowy leasingowej nie może być krótszy niż okres, w którym środek trwały amortyzuje się w 40% czyli np. dla samochodów (o stawce amortyzacji równą 20%) jest to okres 24 miesięcy.

  • Opłata manipulacyjna (prowizja)
Opłata ponoszona z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingu.
Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok