Słownik pojęć leasingowych: P

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | V | X | Y | Z
 
  • Podatek VAT
Oznacza podatek od towarów i usług należny i naliczany na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.).
  • Podstawowy okres leasingu

Określony czas, na który leasingodawca i leasingobiorca zawarli umowę leasingu, po jego zakończeniu umowa może, ale nie musi - być kontynuowana.

Jedna z form zabezpieczenia umowy leasingu. Na mocy zawartej umowy, poręczyciel zobowiązuje się wykonać względem leasingodawcy zobowiązania w sytuacji, gdy nie uczyni tego leasingobiorca.

  • Poręczyciel umowy leasingowej

Osoba trzecia poręczająca za zobowiązania pieniężne leasingobiorcy.

  • Prawo własności przedmiotu leasingu

Przez cały czas trwania okresu leasingu, bez względu na jego rodzaj, przedmiot leasingu pozostaje wyłączną własnością leasingodawcy; przy leasingu finansowym zawarta jest opcja wykupu tego przedmiotu po zakończeniu leasingu.

  • Promesa leasingowa

Przyrzeczenie udzielenia leasingu na ustalonych warunkach, po spełnieniu przez leasingobiorcę wymagań formalnych.

Jest to dokument, którego wzór stanowi załącznik do ogólnych warunków umowy leasingu.

  • Prowizja (opłata manipulacyjna)

Opłata ponoszona z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingu.

Środek trwały, licencja, wartość niematerialna lub prawna, których prawo użytkowania umowa leasingu przenosi na leasingobiorcę.

  • Przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę
Sprzedaż przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu operacyjnego, dokonywana zwykle po preferencyjnej lub wręcz symbolicznej cenie, najczęściej w wykonaniu prawa pierwokupu zastrzeżonego dla leasingobiorcy.
Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok