Umowa leasingu

Przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu

Leasingobiorca, któremu zależy na przedterminowym zakończeniu umowy leasingu, ma możliwość dokonania cesji tej umowy, czyli przeniesienia wynikających z niej praw i obowiązków na inny podmiot. Identyfikacja i zachęcenie potencjalnego następcy do współpracy leży po... więcej »

Jak wygląda zakup samochodu po zakończeniu umowy leasingu?

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu odbywa się de facto tylko w przypadku leasingu operacyjnego. Przy leasingu finansowym, po okresie umowy własność środka trwałego automatycznie przechodzi na korzystającego  więcej »

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Skrócenie okresu leasingu a korekta kosztów

Ocena konsekwencji podatkowych przedterminowego zerwania umowy leasingowej nastręcza leasingobiorcom sporo kłopotów. Wątpliwości dotyczą głównie sytuacji, gdy umowa została zakończona przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego, czyli minimalnego... więcej »

Odpowiedzialność firmy z tytułu niespłaconych rat leasingowych

Terminowe opłacanie rat jest zapisanym w umowie obowiązkiem leasingobiorcy. Opóźnienia w płatnościach stanowią naruszenie umowy i mogą być podstawą do jej przedterminowego rozwiązania przez leasingodawcę.  więcej »

Skrócenie umowy leasingu zawartej z przedsiębiorcą

Skrócenie umowy leasingu zawartego z przedsiębiorcą wynika najczęściej z chęci dokonania wcześniejszej spłaty wartości początkowej przedmiotu umowy i dokonania oszczędności na odsetkowym elemencie finansowania. Z drugiej strony, jeśli przychody korzystającego zaczynają się... więcej »

Warunki umowy leasingowej

Umowa leasingowa jest dokumentem dwustronnym, zawieranym pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Umowa ma na celu określenie szczegółowego zakresu praw i obowiązków obu stron porozumienia. W przypadku umowy leasingu, warunki udzielenia finansowania zawarte są przeważnie w... więcej »

Kaucja zabezpieczająca umowę leasingową

Kaucja zabezpieczająca umowę leasingową (depozyt gwarancyjny) jest zabezpieczeniem leasingodawcy przed nieprawidłowym wywiązaniem się leasingobiorcy z zapisów umowy.  więcej »

Wypowiedzenie umowy leasingu

Podstawowym obowiązkiem korzystającego w leasingu jest użytkowanie przedmiotu leasingu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz opłacenie rat leasingowych w terminie. więcej »

Skrócenie, wydłużenie, zawieszenie umowy leasingu

Duże obciążenia podatkowe, zmieniające się często regulacje prawne oraz narastająca konkurencja to poważny problem na drodze rozwoju firm, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Problem bieżącej płatności, zatory płatnicze, niezapłacone faktury od... więcej »

Ogólne warunki umowy leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu w skrócie OWUL przedstawia ogół praw i obowiązków wzajemnych, wynikających z umowy leasingowej. OWUL zawiera przede wszystkim, zasady jego użytkowania PL, obowiązki informacyjne stron umowy, zakres i sposób wypowiedzenia umowy... więcej »

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok