Dokumenty założycielskie na potrzeby zawarcia umowy leasingu

Data publikacji: 2013-10-10
Umowa leasingowa, podobnie jak kredyt bankowy, wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania w instytucji finansowej. Podobnie jak bank, finansujący musi poznać swojego przyszłego wierzyciela oraz jego zdolność do regularnego płacenia rat.

Punktem wyjścia w uwiarygodnieniu się klienta w oczach leasingodawcy jest przedstawienie mu dokumentów założycielskich, czyli potwierdzające rzeczywiste istnienie podmiotu (w zależności od potrzeb: statut spółki, wypis z KRS, REGON, NIP, licencje, zezwolenia etc).

Podstawowe dokumenty niezbędne do uruchomienia leasingu oraz potwierdzenia wiarygodności leasingobiorcy, w zależności od formy organizacyjno – prawnej podmiotu mogą różnić się zakresem. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, będą to:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej także umowa spółki,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej – NIP,
  • kopia dowodu osobistego korzystającego oraz współmałżonka (lub dokumntu o rozdzielności majątkowej), w przypadku spółki cywilnej ksero dowodów osobistych wspólników oraz współmałżonków (lub dokumntu o rozdzielności majątkowej).

Jeżeli dla leasingu wymagane jest zabezpieczenie np. w formie poręczenia osobistego, wówczas należy dostarczyć ksero dowodu osobistego poręczyciela.

Spółki kodeksu handlowego powinny dostarczyć leasingobiorcy wypis z KRS-u, zaświadczenie o numerze REGON i NIP.

Firma leasingowa może żądać również od leasingobiorcy dokumentów z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Ponadto wymagane czasami są również dokumenty na podstawie, których finansujący może określić aktualną sytuację majątkowo-finansową przedsiębiorstwa, np. rozliczenia roczne, dokumenty księgowe, sprawozdania finansowe. W zasadnych przypadkach niezbędne może okazać się przedłożenie posiadanej licencji, koncesji lub zezwolenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok