Protokół odbioru w umowie leasingu

Data publikacji: 2013-10-10
Protokół odbioru w umowie leasingowej jest jednym z dokumentów, stanowiących załącznik do umowy, na podstawie, którego następuje przekazanie przedmiotu leasingu przez finansującego na rzecz korzystającego do odpłatnego użytkowania na okres zawarty w umowie. 

Po podpisaniu umowy leasingowej i akceptacji wszystkich warunków, przez obydwie strony umowy, winno nastąpić przekazanie przedmiotu leasingu. Wydanie przedmiotu następuje na podstawie podpisanego przez leasingobiorcę tzw. protokołu odbioru. Jest to dokument stwierdzający, iż korzystający zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu leasingu oraz, że znane są mu wszelkie ewentualne wady (fizyczne i prawne). Podpisanie przez leasingobiorcę protokołu odbioru, bez zgłoszenia uprzednio żadnych zastrzeżeń, co do stanu przedmiotu leasingu jest dowodem przekazania korzystającemu przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku. Ponadto, podpisanie protokołu odbioru przez leasingobiorcę jest również stwierdzeniem przez niego wykonania dostawy w dniu podpisania protokołu. Od tej daty korzystający przejmuje ryzyko związane użytkowaniem przedmiotu leasingu oraz wszelkimi stratami powstałymi na skutek zdarzeń losowych np. kradzież, zniszczenie.

Jeżeli w trakcie wydawania przedmiotu leasingu, korzystający zgłasza zastrzeżenia, co do stanu technicznego przedmiotu leasingu lub innych jego wad, czy braków może nastąpić przekazanie przedmiotu na podstawie protokołu wraz z ze specyfikacją owych wad i zaznaczanym terminem ich usunięcia.

W praktyce finansujący, czyli leasingodawca nie zawsze jest jednocześnie producentem, czy właścicielem przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu wydawany jest leasingobiorcy przez producenta lub dealera i wówczas protokół stanowi dowód przekazania przedmiotu leasingu korzystającemu przez dostawcę na podstawie umowy podpisanej z finansującym. Standardowo stosuje się 14-dniowy okres, po podpisaniu umowy leasingowej, w którym korzystający powinien odebrać przedmiot od dostawcy. W przypadku nieodebrania przedmiotu, finansujący ma prawo do rozwiązania umowy leasingowej oraz dochodzenia odszkodowania od leasingobiorcy.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok