Amortyzacja w leasingu finansowym

Data publikacji: 2014-03-19
Umowa leasingu finansowego (kapitałowego) przewiduje przeniesienie własności przedmiotu leasingu na podmiot korzystający, co skutkuje powstaniem po jego stronie obowiązków podatkowych, związanych z amortyzacją przedmiotowego środka trwałego. 

Leasingobiorca zobowiązany jest do wpisania przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów leasingobiorcy.


Określenie wysokości odpisów amortyzacyjnych odbywa się na zasadach ogólnych, tj. w oparciu o wartość początkową środka trwałego. Jako wartość początkową przyjmuje się cenę nabycia przedmiotu (uwzględniającą koszty towarzyszące zawarciu transakcji nabycia) pomniejszoną o wartość podatku VAT (jeśli podlega on odliczeniu).


Odpisy amortyzacyjne przedmiotu leasingu finansowego mogą być dokonywane z wykorzystaniem każdej dopuszczalnej dla danego środka trwałego metody amortyzacji. Dodatkowo, w szczególnych przypadkach leasingu finansowego, prawo podatkowe przewiduje dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, w oparciu o stawki, ustalone proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Zastosowanie tej metody przewidziane jest w przypadkach, gdy przedmiotem leasingu są środki trwałe z grup 3-6 KŚT, natomiast umowa została zawarta na okres co najmniej 60 miesięcy.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok