Amortyzacja w leasingu

Data publikacji: 2013-06-25
Sposób amortyzacji przedmiotu leasingu uzależniony jest od jego rodzaju. Amortyzacja w leasingu operacyjnym dokonywana jest przez leasingodawcę, zaś w przypadku leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę. Uprawnienie do odliczania amortyzacji może stanowić ważne kryterium wyboru formy leasingu. 

Przepisy podatkowe wyróżniają dwie formy leasingu tj. leasing operacyjny oraz finansowy. Podstawowym kryterium, które rozróżnia obydwie formy leasingu jest uprawnienie określonej strony transakcji do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Uprawnienie to natomiast wpływa na poziom kosztów przedsiębiorstwa.

Amortyzacja a leasing finansowy

Jednym z warunków zakwalifikowania umowy leasingowej do rodzaju finansowego jest zaliczenie przedmiotu leasingu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) do składników majątku korzystającego, czyli leasingobiorcy. Zasadniczo przedmiot leasingu w tym przypadku podlega takim samym zasadom amortyzacji, jak inne środki trwałe. Mowa tu o wprowadzeniu środka do ewidencji, ustaleniu wartości początkowej oraz wyboru metody amortyzacji.

Korzystający w leasingu finansowym posiada dwie możliwość amortyzacji:

  1. na zasadach ogólnych,
  2. na zasadach szczególnych przewidzianych dla leasingu finansowego.

Przedsiębiorca wybierając zasady ogólne amortyzacji może wybrać jedną z czterech poniżej wymienionych metod amortyzacji:

  1. metodę przyspieszoną,
  2. metodę degresywną,
  3. metodę liniową,
  4. stawki amortyzacji obniżone lub podwyższone.

Jeżeli umowa leasingu zawarta jest na okres co najmniej 60 miesięcy, a przedmiot umowy można zakwalifikować do grupy 3-6 ,,Klasyfikacja środków trwałych", korzystający może stosować specjalne zasady amortyzacji wskazane w artykule 16 ł ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacja a leasing operacyjny

Leasingobiorca w umowie leasingu operacyjnego nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok