Co to jest leasing operacyjny?

Data publikacji: 2013-07-11
Leasing operacyjny jest jedną z form kredytowania działalności gospodarczej. Jego istota polega na czasowym udostępnieniu przedmiotu leasingu korzystającemu, bez przeniesienia praw własności do tego przedmiotu. Skutki prawno – podatkowe dla leasingodawcy, to zaliczenie przedmiotu leasingu do majątku przedsiębiorstwa oraz konieczność dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych. 

Leasing operacyjny, na czym polega?

Leasingodawca, czyli finansujący udostępnia leasingobiorcy na podstawie uprzednio zawartej umowy leasingowej przedmiot leasingu, pozostając nadal jego prawnym właścicielem. Przedmiot leasingu pozostaje w składnikach majątku leasingodawcy, który obowiązany jest do dokonywania z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Korzystający użytkuje przedmiot leasingu (środki trwałe, samochód, komputery) w okresie umownym leasingodawcy określone wynagrodzenie, na podstawie Faktur VAT, wystawianych przez leasingodawcę.

Ważnym elementem umowy leasingu operacyjnego jest brak klauzuli określającej zobowiązania korzystającego do wykupu przedmiotu leasingu, po ustaniu okresu umownego. Finansujący ma zaś obowiązek sprzedaży przedmiotu leasingu za wartość rezydualną jedynie Korzystającemu.

Leasing operacyjny w prawie podatkowym

Umowa leasingu według aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych, aby została skwalifikowana, jako rodzaj leasingu operacyjnego powinna spełniać poniższe warunki:

  1. Czas określony – w umowie leasingu operacyjnego powinno znaleźć się jasne oznaczenie czasu trwania umowy. Czas musi stanowić, co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne lub okres minimum 10 lat, jeśli przedmiotem leasingu są nieruchomości.
  2. Suma opłat z tytułu leasingu operacyjnego (pomniejszona o podatek VAT należny) powinna być równa, co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
  3. Leasingobiorca w dniu zawarcia umowy o leasing operacyjny nie korzysta ze zwolnień podatkowych. W innym wypadku, po spełnieniu dwóch pierwszych warunków, umowa leasingowa będzie zaliczona do rodzaju leasingu finansowego.
Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok