Depozyt gwarancyjny (kaucja) w leasingu

Data publikacji: 2013-08-07
Jest kilka kosztów obciążających leasingobiorcę przed zawarciem umowy. Można tutaj wymienić opłatę wstępną, wszelkie opłaty manipulacyjne, koszty adaptacji, ale też tzw. depozyt gwarancyjny. 
Depozyt gwarancyjny przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy, może więc być dodatkowym zabezpieczeniem dla finansującego. Depozyt po prawidłowo zakończonej umowie (albo wcześniej, w zależności od tego na jaki okres umówią się strony) jest zwracany leasingobiorcy. Kaucja więc ma charakter zwrotny i nie wpływa na kalkulację rat leasingowych.

Kaucja ulec może przepadkowi na rzecz leasingodawcy w razie wypowiedzenia umowy przed terminem. Wysokość kaucji wynosi przeważnie wysokość jednej – trzech rat leasingowych. Powstanie depozytu uwarunkowane jest zawarciem pisemnej umowy i złożeniem go u leasingobiorcy. Równocześnie leasingobiorca winien upoważnić leasingodawcę do wykorzystania złożonej kaucji na pokrycie nie spłaconych opłat i innych kosztów.

Ze względu na zwrotny charakter depozyt gwarancyjny nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Specyficzną formą zabezpieczenia umowy leasingu, a nazywaną również kaucją jest sukcesywna spłata, wraz z kolejnymi ratami, wartości wykupu. Sytuacja taka ma miejsce kiedy wykup stanowi znaczącą część wartości przedmiotu leasingu (20%, 30% i więcej). Leasingobiorca niejako przez okres umowy leasingu odkłada środki na rzecz kończącego umowę wykupu przedmiotu leasingu.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok