Kiedy ująć w kosztach pierwszą ratę leasingową?

Data publikacji: 2014-07-27
Całą kwotę z pierwszej faktury wystawionej przez firmę leasingową tytułem spłaty pierwszej raty leasingowej spółka może zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia. 

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 maja 2011 r., ILPB1/415-805/08/11-S/AG.

Sprawa dotyczyła spółki jawnej, która zawarła umowę leasingu. Na jej podstawie wpłacono kaucję gwarancyjną, zaliczoną następnie na poczet pierwszej raty. W harmonogramie spłaty leasingu i w treści otrzymanej faktury wpłata ta widniała jako pierwsza rata leasingowa pod liczbą porządkową 0. Jednocześnie wpłata przedmiotowej kwoty stanowiła warunek zawarcia umowy leasingu.

W związku z powyższym spółka wystąpiła o interpretację indywidualną, zadając organowi podatkowemu pytanie, czy kwota wynikająca z faktury dokumentującej uiszczenie takiej pierwszej raty leasingowej może być zaliczona w poczet kosztów podatkowych jednorazowo, w dacie poniesienia?

Zdaniem spółki, takie prawo jej przysługuje. Organ podatkowy nie podzielił tego stanowiska, wydając niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną. Po wyczerpaniu toku instancyjnego, spółka złożyła skargę do WSA, który uchylił interpretację. Skarga kasacyjna organu została oddalona.

Rozpatrując sprawę ponownie, organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Wyjaśnił, że taka pierwsza rata leasingowa stanowi koszt pośredni. Organ wskazał, że w odniesieniu do umowy leasingu, należy rozróżnić zawarcie umowy, rozpoczęcie jej realizacji oraz korzystanie z przedmiotu umowy.

Nie można tego kosztu bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż opłata ta jest na ogół uiszczana jednorazowo. Na tym tle przedmiotowa opłata ma charakter samoistny, nie przypisany do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu i następuje przed jego faktycznym zrealizowaniem. Nie dotyczy więc całego okresu, na jaki umowa została zawarta.

Podsumowując, organ stwierdził, że całą kwotę z pierwszej faktury wystawionej przez firmę leasingową tytułem spłaty pierwszej raty leasingowej (pierwotnie określonej w umowie jako kaucja gwarancyjna) spółka może zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia.

Powszechną praktyką firm leasingowych jest pobieranie tzw. opłaty wstępnej. Często zdarza się również, że leasingodawca pobiera kaucję gwarancyjną, która jest następnie zaliczana na poczet pierwszej opłaty leasingowej (tj. jest traktowana jako tzw. rata zerowa). Tego typu opłaty warunkują zazwyczaj zawarcie umowy leasingu i wydanie przedmiotu leasingu.

Kliknij, aby przeczytać całość: TUTAJ >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok