Koszty uzyskania przychodów u korzystającego (leasingobiorcy)

Data publikacji: 2014-07-28
Ustawy o podatkach dochodowych (od osób fizycznych i osób prawnych) tak samo definiują umowę leasingu. Takie same są również skutki podatkowe umów zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 
Leasing nie jest jednak umową jednolitą. Biorąc pod uwagę podatkowe skutki umów leasingu obie ustawy wyodrębniają umowę leasingu operacyjnego, kapitałowego (w ustawach nie pojawiają się te nazwy) oraz leasing gruntów.

Zawarta umowa stanowi leasing operacyjny, jeśli spełnia następujące warunki:
- została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome (np. samochody, środki transportu) lub wartości niematerialne i prawne (np. licencje) albo na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości (np. budynki),
- suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu wykazywany jest jako składnik aktywów finansującego i to leasingodawca ten składnik majątkowy amortyzuje, zaliczając do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne.

Korzystający zaliczy do kosztów uzyskania przychodów:
- wszelkie opłaty ustalone w umowie ponoszone w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu leasingu, czyli zarówno opłatę wstępną, opłaty manipulacyjne, prowizje, czynsz inicjalny, jak i raty leasingowe,
- koszty użytkowania leasingowanej rzeczy (konserwacja, energia, paliwo, naprawy) albo wartości niematerialnej i prawnej,
- wydatki dotyczące przystosowania przedmiotu leasingu do prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. inwestycje w obcym środku trwałym),
- kosztem uzyskania przychodu będzie również cena określona w umowie leasingu, po której leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu umowy.

Kliknij, aby przeczytać całość: TUTAJ >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok