Leasingobiorca (korzystający)

Data publikacji: 2013-08-09
Podmiot, zarówno firma, jak i osoba prywatna, który na podstawie zawartej uprzednio umowy leasingowej otrzymuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, to leasingobiorca. O ile przepisy prawa określają podmiot uprawniony do występowania w roli finansującego, o tyle korzystającym, czyli leasingobiorcą może być każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową. 

Kim jest leasingobiorca?

Na podstawie zawartej umowy leasingowej, leasingodawca (finansujący) przekazuje na czas określony w umowie przedmiot leasingu (ruchomość lub nieruchomość) leasingobiorcy (korzystającemu) do użytkowania oraz czerpania z niego korzyści. W zamian za korzystanie z przedmiotu leasingu, leasingodawca płaci określone wynagrodzenie (raty leasingowe) na rzecz finansującego.

Leasingobiorcą może być każda osoba fizyczna, zarówno prowadząca działalność gospodarczą, jak i nieprowadząca działalności, osoba prawna oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które wykazują odpowiednią zdolność finansową do bieżącego regulowania rat z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu. Na wysokość raty leasingowej przypada część kapitałowa, która odzwierciedla wartość przedmiotu leasingu w okresie jego użyczenia oraz część odsetkową, która stanowi wynagrodzenie dla leasingodawcy. Ocena zdolności korzystającego do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu leasingu leży w gestii finansującego.

Przepisy prawa regulują konieczność posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych przez korzystającego, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Leasingobiorca, który prowadzi działalność gospodarczą może czerpać pożytki z tytułu umowy leasingowej za sprawą wliczenia poszczególnych kategorii opłat leasingowych w koszty prowadzonej działalności. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą natomiast odnaleźć w leasingu dobrą alternatywę dla kredytu konsumenckiego.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok