Opłaty leasingowe

Data publikacji: 2013-08-09
Leasing jest jednym ze źródeł finansowania zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pojazdów itp. Obok kredytu gotówkowego, leasing stanowi jedno z popularniejszych form pozyskania kapitału oraz determinant rozwoju biznesu. Każda forma użyczenia kapitału wiąże się jednak z koniecznością ponoszenia kosztów. Na koszt leasingu składa się szereg opłat, które każdy przedsiębiorca winien poznać, zanim podejmie decyzję o podpisaniu umowy leasingowej. 

Podstawową opłatą oraz stanowiącą największe obciążenie dla korzystającego jest rata leasingowa. Rata leasingowa składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część kapitałowa odzwierciedla wartość przedmiotu leasingu, zaś część odsetkowa stanowi wynagrodzenie dla leasingodawcy, za czasowe użyczenie przedmiotu leasingu. Raty leasingowe płacone są według harmonogramu spłaty leasingu, najczęściej w formie miesięcznych rat. Wysokości rat leasingu zależne będą od opłaty wstępnej, zwanej też wpłatą początkową.

Opłata za zawarcie umowy leasingu (opłata manipulacyjna)

Opłata manipulacyjna jest uiszczana przez leasingobiorcę przed rozpoczęciem okres leasingu. Opłata ta ma charakter prowizji przysługującej leasingodawcy i jest pobierana za zawarcie umowy leasingowej.

Opłata wstępna (opłata inicjalna)

Opłata wstępna wnoszona jest przez korzystającego na rzecz finansującego w momencie rozpoczęcia leasingu, która służy pokryciu określonej części wartości przedmiotu leasingu. Z jednej strony opłata wstępna zabezpiecza leasingodawcę przed ewentualnością rezygnacji z umowy leasingowej przez korzystającego (wówczas opłata wstępna zaliczana jest na poczet odszkodowania), z drugiej zaś strony opłata wstępna pokrywa częściowo koszty finansowania zakupu przedmiotu leasingu.

W sytuacji gdy na fakturze VAT wystawionej przez finansującego, brakuje rozgraniczenia opłaty na opłatę inicjalną oraz manipulacyjną, wówczas przyjmuje się, iż jest to w całości opłata wstępna.

Opłata końcowa

Opłata końcowa jest wydatkiem ponoszonym przez korzystającego na koniec trwania umowy leasingowej i stanowi ona cenę, po jakiej leasingobiorca nabywa przedmiot leasingu. Opłata ta jest ustalana w chwili podpisania umowy leasingowej oraz jest równa wartości końcowej przedmiotu leasingu.

Pozostałe opłaty leasingowe

Obok wymienionych wyżej opłat związanych z umową leasingu mogą również wystąpić opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. W zależności od rodzaju przedmiotu leasingu opłaty mogą mieć charakter cykliczny (np. ubezpieczeni przedmiotu leasingu) lub jednorazowy. W sytuacji gdy opłaty te ponoszone są przez finansującego przed przekazaniem przedmiotu leasingu, są one refakturowane na korzystającego z ewentualnym doliczeniem prowizji za dokonanie tych opłat przez leasingodawcę.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok