Opodatkowanie leasingu finansowego

Data publikacji: 2013-12-16
Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych wyraźnie rozróżnia dwa rodzaje leasingu tj. leasing finansowy oraz operacyjny. Punktem wyjścia dla określenia konsekwencji podatkowych obydwu stron transakcji leasingowej jest więc określenie rodzaju leasingu. 
Umowa leasingu będzie według prawa podatkowego zakwalifikowana do finansowego rodzaju, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  1. Umowa została zawarta na czas oznaczony (w odróżnieniu do leasingu operacyjnego, w finansowym nie ma wymogu minimalnego trwania okresu umowy),
  2. Suma ustalonych w umowie opłat leasingowych netto (pomniejszona o należny podatek VAT) odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu,
  3. W umowie wyraźnie zaznaczono, iż odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Skutki podatkowe dla korzystającego w podstawowym okresie leasingu

Jednym z podstawowych warunków zaliczenia umowy leasingowej do rodzaju finansowego jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, zmniejszających wartość początkową przedmiotu leasingu przez korzystającego. Odpisy amortyzacyjne stanowią główną kategorię kosztów uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Drugą kategorią kosztów uzyskania przychodów, jaką korzystający jest uprawniony uwzględnić w ewidencji z tytułu zawartej umowy leasingu finansowego jest odsetkowa część opłat leasingowych. Korzystający dokonując odpisów amortyzacyjnych, może przyjąć zasady ogólne lub zasady szczególne przewidziane dla leasingu finansowego. Jeśli leasingobiorca przyjmie zasady ogóle ustawodawca postawił do jego dyspozycji następujące metody amortyzacji:

  •  liniową,
  •  przyspieszoną,
  • degresywną,
  • stawki amortyzacji obniżone lub podwyższone.

Konsekwencje podatkowe dla finansującego w okresie podstawowym umowy leasingowej

W podstawowym okresie umowy leasingu przychodem finansującego jest odsetkowa część opłat leasingowych. Odsetkowa wartość opłaty leasingowej będzie stanowiła różnicę między spłatą wartości przedmiotu leasingu pomniejszoną o wartość początkową. Część odsetkowa opłaty leasingowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym rozliczana jest na zasadzie memoriałowej, czyli jest należna w dniu jej wymagalności.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok