Opodatkowanie leasingu operacyjnego

Data publikacji: 2013-12-16
W przepisach prawa podatkowego w Polsce, leasing operacyjny opodatkowany jest na zasadach ustaw podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Najważniejszą kwestią rozstrzygającą formę naliczenia oraz poboru podatku z tytułu leasingu jest rozróżnienie jego rodzaju. 
Aby umowa leasingu została zakwalifikowana, jako umowa leasingu operacyjnego musi spełniać wszystkie poniższe warunki jednocześnie:
  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W sytuacji, gdy leasingodawca korzysta ze zwolnień podatkowych (podatek dochodowy – zgodnie z ustawą), mimo że spełnia wymienione wyżej warunki, wówczas umowa leasingu będzie zaklasyfikowana do finansowego rodzaju leasingu.

Opodatkowanie leasingu operacyjnego u korzystającego

W podstawowym okresie umowy leasingobiorca zalicza w koszty uzyskania przychodu opłaty leasingowe oraz nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów: opłaty, czynsz inicjalny, prowizje, opłaty manipulacyjne, koszty użytkowania przedmiotu leasingu etc., obniża podstawę opodatkowania u leasingobiorcy, co automatycznie przekłada się na niższą stawkę podatku dochodowego do zapłaty.

Opodatkowanie leasingu operacyjnego u finansującego

Finansujący świadczący usługi leasingu uzyskuje przychody z tego tytułu. Przychód w formie opłaty leasingowej jest uznawany za należny na dzień, na który według umowy leasingowej staje się on wymagalny. Terminy wymagalności miesięcznych opłat leasingowych zawarte są w harmonogramie spłat, czyli dokumencie stanowiącym załącznik do umowy leasingowej. Odpisów amortyzacyjnych w leasingu operacyjnym dokonuje leasingodawca według zasad ogólnych, wynikających z przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok