Ryzyko kursowe w leasingu

Data publikacji: 2013-07-19
Kodeks cywilny mówi, iż zobowiązania pieniężne na terytorium RP mogą być wyrażone tylko
w pieniądzu polskim, z wyjątkami sytuacji gdy chodzi o obrót dewizowy. Raty leasingowe, jako zobowiązanie pieniężne leasingobiorcy, z zasady powinny więc być wyrażone w walucie polskiej. Jednakże ustalenie wysokości zobowiązania pieniężnego w umowie może nastąpić w odniesieniu do innego niż polski pieniądz miernika wartości (np. waluty obcej). Dostępność na rynku różnych środków pieniężnych skutkuje więc dostępnością leasingu dewizowego. 
Główną przyczyną popularności leasingu dewizowego w poprzednich latach była duża różnica
w koszcie leasingu, wynikająca z wysokości stóp procentowych na rynku międzybankowym dla złotego i euro czy franka szwajcarskiego (czy nawet dla jena). To się jednak zmieniło, co boleśnie odczuli przedsiębiorcy.

Leasing dewizowy kwotowany w walucie obcej oznacza, iż wysokość poszczególnych rat leasingowych jest przeliczana z waluty obcej na walutę polską według przyjętego przez strony w umowie wskaźnika. Kursy walut obcych mogą się jednak znacznie wahać, zaś ryzyko takich wahań obciąża
z reguły leasingobiorcę (który rzadko te różnice zabezpiecza). Jeżeli przedsiębiorstwo działa na terenie Polski, to musi ono uwzględnić realne ryzyko, iż koszty leasingu wzrosną niewspółmiernie do przewidywań. Każda zmiana wartości waluty, w której wyrażona jest umowa wpływa na koszty usługi.

Obrót walutami innymi niż krajowa rodzi więc w konsekwencji powstanie ryzyka kursowego. Wahania kursów powodują dwojakie konsekwencje dla przedsiębiorców: dodatnie jeżeli kurs waluty, w której zaciągnięto zobowiązanie uległ obniżeniu lub ujemne, jeżeli ten kurs wzrósł. Dodatnie różnice kursowe wpływają na poprawę a ujemne na pogorszenie wyniku finansowego. Powodują
w efekcie wzrost lub zmniejszenie przychodów lub kosztów w walucie krajowej.

Wahania kursów walutowych rodzą więc niebezpieczeństwo zwiększenia się kosztów transakcji leasingowej.

Obecnie firmy leasingowe udzielają leasingu dewizowego wyłącznie przedsiębiorcom, którzy uzyskują przychody w walucie, w której chcą zaciągnąć zobowiązanie. W ich przypadku ryzyko kursowe związane z leasingiem denominowanym jest dużo niższe. Przedsiębiorcy, którzy czerpią swoje przychody w złotych polskich powinni raczej skłaniać się ku leasingowi w polskiej walucie.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok