Wartość początkowa w leasingu

Data publikacji: 2013-07-11
Wartość początkowa w leasingu jest to cena nabycia przedmiotu leasingu powiększona o ewentualne koszty nabycia tego przedmiotu. O ile definicja wartości początkowej przedmiotu leasingu nie budzi większych wątpliwości, o tyle o tym, co można zaliczyć do kosztów nabycia owego przedmiotu może przysporzyć w świetle obowiązujących przepisów prawno – podatkowych przedsiębiorcom pewne kłopoty. 

Koszty nabycia przedmiotu leasingu

Przepisy nie określają dokładnie, jaką kategorię kosztów można wliczyć do wartości początkowej przedmiotu leasingu. Zawracając jednak uwagę na charakter umowy leasingu finansowego jedną z miarodajnych wartości, będzie cena nabycia, która zgodnie z artykułem 16g ustęp 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwotą należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczane do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. Dalej w tejże ustawie czytamy, iż do kosztów nabycia można w szczególności zaliczyć koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz kwotę pomniejszyć o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Wartość początkowa przedmiotu leasingu finansowego

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości nr 17 wartość początkowa przedmiotu leasingu winna przyjąć jedną z niższych wartości, szacowanych na podstawie:

Wartości rynkowej przedmiotu leasingu ustalanej na dzień rozpoczęcia leasingu alboWartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej przy stopie dyskontowej równej stopie procentowej leasingu.

Zasadniczo wartość rynkowa przedmiotu leasingu jest wartością wskazaną w umowie leasingowej. Gdy w umowie leasingu finansowego nie ujawniono wartości przedmiotu przyjmuje się wartość rynkową, jako aktualną cenę rynkową przedmiotu tożsamego lub podobnego do przedmiotu leasingu. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy przedmiotem leasingu są specjalistyczne maszyny, do oceny wartości początkowej przedmiotu leasingu należy dodać opłaty leasingowe, a następnie ustalić ich wartość bieżącą. W sumie opłat leasingowych uwzględnia się również wartość końcową wykupu leasingu. Wartość bieżącą dyskontuje się o stopę procentową korzystającego.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok