Wartość rezydualna w leasingu (wartość końcowa, wartość wykupu)

Data publikacji: 2013-08-07
Jednym z podstawowych elementów uznania użytkowania rzeczy za leasing jest kwestia podlegania amortyzacji (obok tego - przedmiotem umowy winny być środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne). Umowa leasingu operacyjnego powinna zaś zostać zawarta na czas oznaczony, który jest co najmniej równy 40% normatywnego okresu amortyzacji (jest to jedno z kryteriów odróżniające leasing operacyjny od finansowego). 

Najważniejszym elementem wpływającym na wysokość wartości wykupu jest amortyzacja. Jej stawka wpływa na minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego. Czym niższa stawka amortyzacji (10%, 14% lub mniej) tym minimalny okres leasingu jest dłuższy i tym wartość wykupu przy minimalnym okresie większa.

Wartość wykupu zawsze jest zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych i jest wyrażona procentowo. Stanowi ona różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a teoretyczną sumą odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego przedmiotu przez okres trwania leasingu z uwzględnieniem wpółczynnika 3. Wartość wykupu zawsze wpływa na wysokość rat – czym jest wyższa tym raty są niższe ale też suma opłat wyższa.

W większości przypadków okres pełnego odpisania kosztów z tytułu leasingu operacyjnego jest znacznie krótszy niż w przypadku zakupu tych składników przez podatnika. Wynika to z faktu, że czas trwania leasingu może być znacznie krótszy niż okres amortyzacji danego składnika majątku.

Wartość wykupu jest ostatnią opłatą (po opłacie wstępnej i ratach), którą winien wnieść leasingobiorca by przedmiot leasingu przeszedł na jego własność.

W odniesieniu do leasingu finansowego (w rozumieniu przepisów podatkowych) własność przedmiotu leasingu przechodzi na finansującego po upływie trwania okresu umowy automatycznie. Dzieje się to bez żadnych dodatkowych opłat (oprócz często stosowanej symbolicznej – np. 1 zł).

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok