Wartość wykupu w leasingu (wartość końcowa lub rezydualna)

Data publikacji: 2013-07-11
Wartość rezydualna, czyli wartość końcowa (wykupu) w leasingu jest to kwota wnoszona przez leasingobiorcę na rzecz finansowego, która stanowi cenę wykupu przedmiotu leasingu wraz z prawem własności do niego. Zasadniczo opłata ta wnoszona jest po zakończeniu czasu trwania umowy leasingowej. 
Wartość końcowa to przewidywana wartość przedmiotu leasingu po okresie jego użyteczności. Wartość rezydualna może być ustalana procentowo lub być zawarta w harmonogramie spłat rat leasingowych. Wartość końcowa ustalana jest zazwyczaj, jako różnicą miedzy wartością początkową przedmiotu leasingu, a sumą odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem współczynnika 3 dokonanych od tego przedmiotu. Według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wartość rezydualna uwarunkowana jest odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi od wartości kosztu nabycia przedmiotu leasingu.

Wartość rezydualna a ustawa o rachunkowości

Zgodnie z artykułem 32 ustęp 1 Ustawy o rachunkowości, odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji oraz stawek, jednym z czynników, jakie powinno wziąć się pod uwagę jest przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego, czytamy dalej w artykule 32 ustęp 2 punk 5 tejże ustawy.

Wspomniana wyżej cena sprzedaży netto jest wartością, która według ustawy o rachunkowości jest wiarygodną miarą szacowania wartości rezydualnej przedmiotu leasingu, czyli przewidywanej wartości przedmiotu po okresie jego użytkowania.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok