Weksel w leasingu

Data publikacji: 2014-02-03
W leasingu, bez względu na jego rodzaj, to leasingowany przedmiot jest podstawowym zabezpieczeniem finansującego; pozostaje on bowiem własnością leasingodawcy w całym okresie trwania leasingu. Często jednak dla łatwiejszej egzekucji zobowiązań wynikających z umowy leasingowej, finansujący korzystają z dodatkowej formy zabezpieczenia – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco to rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla wyraża bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i terminie. Weksel in blanco jest specyficznym dokumentem, w którym nie jest wskazana kwota zobowiązania, jej wysokość zostaje wpisana w momencie zaistnienia sytuacji, która uprawnia posiadacze weksla do wpisania kwoty roszczenia wobec wystawcy. Sposób oraz określenie sumy i terminu zapłaty zobowiązania powinny wynikać z deklaracji wekslowej. Głównym celem weksla stosowanym w leasingu jest zabezpieczenie spłaty przyszłych roszczeń, które mogą wynikać z niespełnienia przez leasingobiorcę określonych warunków umowy leasingowej.

Kiedy finansujący użyje weksla?

Jeżeli na skutek wezwania do zapłaty określonej przez finansującego kwoty należności, a wynikającej z niewywiązania się przez korzystającego z warunków umowy leasingowej, ten nie ureguluje jej w wymagalnym terminie, korzystający ma prawo do rozwiązania umowy leasingowej. Jeżeli wezwania do zapłaty stają się bezskuteczne, leasingodawca wezwie korzystającego do wykupienia weksla wystawionego przez korzystającego a wypełnionego przez finansującego, w kwocie zgodnej z treścią deklaracji wekslowej.

Jeżeli korzystający nie wykupi weksla, sprawa zostaje skierowana do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie weksla staje się natychmiastowo wykonalny po upływie terminu zaspokojenia roszczenia. Jeżeli mimo sadowego nakazu zapłaty, korzystający nie ureguluje zobowiązania, finansujący po upływie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty korzystającemu ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok