Wykup w leasingu (opcja wykupu)

Data publikacji: 2013-07-11
Opcja wykupu w leasingu jest to prawo leasingobiorcy do wykupienia po zakończeniu trwania umowy leasingowej – przedmiotu leasingu z przeniesieniem na niego praw własności do tego przedmiotu.

W leasingu operacyjnym nie musi być zawarta klauzula zawierająca zobowiązanie korzystającego do wykupu przedmioty leasingu po okresie umownym. W leasingu finansowym zawarta jest klauzula opcji sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy, a więc korzystający ma prawo do wykupu przedmiotu oddanego mu do użytkowania podczas trwania umowy leasingowej. Wykup w leasingu następuje po wartości końcowej, zwanej też rezydualną.

Wykup w leasingu operacyjnym

Istotą leasingu operacyjnego jest użyczenie przedmiotu leasingu (samochodu, środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej) do czasowego korzystania leasingobiorcy. W tym wypadku korzystający nie wprowadza do ewidencji własnego majątku przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu po zakończeniu okresu umownego może zostać oddany w leasing innemu podmiotowi. Jeżeli jednak korzystający decyduje się na wykupienie przedmiotu leasingu, opłata końcowa związana z przejęciem własności przedmiotu umowy jest ujmowana w księgach rachunkowych w taki sam sposób jak cena nabycia. Przeniesienie prawa własności odbywa się na podstawie typowej umowy kupna – sprzedaży. 

Wykup w leasingu finansowym

Ujęcie opłaty końcowej w księgach rachunkowych korzystającego ujmuje się w całości, jako spłatę zobowiązania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu. Nie następuje tu rozgraniczenie wartości końcowej na cześć odsetkową i kapitałową. Przeniesienie praw własności na dotychczasowego korzystającego następuje na podstawie sprzedaży według opłaty końcowej, równej wartości końcowej. Przedmiot leasingu nadal ujmowany jest w aktywach korzystającego, z tym że wartość końcowa przedmiotu leasingu staje się wartością początkową własnego składnika aktywów, podlegającą amortyzacji według zasad ogólnych.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok