Leasing leasingowi nie równy – leasingowe abc

Data publikacji: 2014-08-01
Leasing to forma finansowania inwestycji polegająca na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich zakupu. Leasing z roku na rok staje się coraz bardziej popularną formą finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa. Jednak leasing leasingowi nie równy. Na polskim rynku najpowszechniejszy jest leasing operacyjny (bieżący) i finansowy (zwany też kapitałowym) oraz ich odmiana: leasing zwrotny. Rodzimi przedsiębiorcy znają też podział na leasing bezpośredni i pośredni. Poniżej leasingowe abc! 
Główną różnicą między leasingiem operacyjnym a kapitałowym jest prawo do odpisów amortyzacyjnych. W leasingu operacyjnym odpisy należą się Finansującemu, czyli firmie leasingowej. Z kolei w leasingu kapitałowym koszty amortyzacji odpisuje leasingobiorca, czyli Korzystający.
Przy stosowaniu leasingu operacyjnego, wszystkie płatności mogą być wpisane w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, zaś przy leasingu finansowym kosztami są jedynie koszty finansowania kredytu. Zaliczenie przedmiotu do składników majątku leasingobiorcy klasyfikuje umowę jako leasing finansowy, natomiast gdy przedmiot leasingu zaliczony jest do majątku leasingodawcy, wtedy jest to leasing operacyjny.

Leasing operacyjny

Umowa leasingu operacyjnego zawsze zawierana jest na czas określony. Okres, na jaki sporządzana jest umowa leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego środka trwałego.

Minimalny okres spłat rat leasingowych jest wyznaczony i zależy przede wszystkim od samego przedmiotu umowy. Wynika to z rożnych stawek amortyzacyjnych, które wahają się od 7 aż do 30 proc (wyjątkiem są nieruchomości, dla których stawka amortyzacji jest niższa) W przypadku przedmiotu leasingu, dla którego stawka amortyzacji jest wysoka, okres spłat może wynieść niewiele ponad rok, zaś dla przedmiotów, których okres amortyzacji jest bardzo długi może on sięgnąć nawet sześciu lat. Jednak ostateczny okres umowy zawsze zależy od preferencji stron zwierających umowę.

Reasumując: umowy leasingu operacyjnego trwają zazwyczaj od 2 do 6 lat (z ewentualną możliwością wcześniejszego rozwiązania). Umowa zawiera przyrzeczenie, że jeśli przedmiot leasingu ma zostać odsprzedany, prawo do jego kupna otrzyma w pierwszej kolejności leasingobiorca. Jeśli decyduje się on na wykupienie przedmiotu leasingu, dokonywane jest ono poprzez umowę sprzedaży. W praktyce leasingobiorca nabywa przedmiot umowy po cenie niższej niż rynkowa – wyliczana jest tzw. hipotetyczna wartość netto.

Uwaga! Przedmiot leasingu operacyjnego zaliczany jest do majątku finansującego i dlatego to on ma prawo do odpisów amortyzacyjnych oraz do zwrotu podatku VAT od zakupu środka trwałego. Ponadto płatności z tytułu rat leasingowych są całkowicie zaliczane do przychodów leasingodawcy, natomiast dla korzystającego stanowią one koszty uzyskania przychodu.

Leasing operacyjny znajduje zastosowanie, gdy przedsiębiorstwo z różnych względów nie chce, bądź nie może zaangażować własnych środków finansowych na dokonanie nowej inwestycji. Zaletą tego typu leasingu jest fakt, iż dana firma może korzystać z leasingowanego dobra bez konieczności jego zakupu.

Leasing finansowy

Identycznie jak w przypadku leasingu operacyjnego, w leasingu finansowym czas umowy jest określony. W tego typu umowie minimalny czas leasingu nie jest wymagany, jednakże suma opłat powinna być co najmniej równa wartości początkowej przedmiotu leasingu. Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów na leasingobiorcę.

Uwaga! Przedmiot leasingu praktycznie zaliczany jest do majątku leasingobiorcy, ale do kosztów uzyskania przychodu zalicza on tylko tzw. część odsetkową czynszów leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne. Z kolei kapitałowa część raty (kwota odpowiadająca spłacie wartości przedmiotu leasingu) nie jest kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy.

Leasing kapitałowy zdaje się być korzystnym sposobem na inwestycje w firmie, gdy rodzaj prowadzonej działalności pozwala na dokonywanie wysokich odpisów amortyzacyjnych. Jest on opłacalnym sposobem finansowania gdy mamy do czynienia z całkowitą amortyzacją środka trwałego w okresie trwania umowy leasingu.

Leasing zwrotny

Sale and lease back, czyli sprzedaj firmie leasingowej posiadane dobra i używaj ich w dalszym ciągu. W ten sposób następuje zmiana właściciela określonego dobra – od chwili zawarcia umowy sprzedaży jest nim leasingodawca (nabywca). Ten typ leasingu jest korzystnym powiązaniem umowy leasingu ze sprzedażą. Sprzedając własne środki trwałe firma powiększa płynność finansową – to istotna możliwość np. gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.
Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w leasingu operacyjnym, jak i w leasingu finansowym.

Leasing pośredni i bezpośredni
Poza podziałem leasingu ze względu na skutki podatkowe (operacyjny i kapitałowy), wyróżnia się leasing bezpośredni i pośredni. Leasing bezpośredni służy kredytowaniu towarów wytwarzanych przez leasingodawcę. Ten typ leasingu jest najczęściej spotykany wśród producentów samochodów. W leasingu bezpośrednim istnieje możliwość wymiany używanej rzeczy na nowszą. Umowy te zawierane są na krótkie, nawet kilkumiesięczne okresy, po których rzecz wraca do leasingującego.
Mimo takiej korzyści popularniejszy na rynku polskim jest leasing pośredni, w którym wyspecjalizowana firma leasingowa kupuje dla leasingobiorcy wskazaną rzecz, aby ją później wynajmować. Fakt ten sprawia, iż leasing pośredni jest nieco droższy od bezpośredniego – z powodu marży naliczanej przez pośrednika. W leasingu pośrednim umowy zawierane są prawie zawsze na dłuższe okresy, a po zakończeniu umowy leasingowana rzecz należy do finansującego lub zostaje sprzedana korzystającemu. Niekiedy brokerzy leasingowi umożliwiają wymianę sprzętu na nowszy jeszcze w trakcie trwania jednej umowy leasingowej, co do tej pory było charakterystyczny jedynie dla leasingu bezpośredniego.

Bez względu na to, na jaki rodzaj leasingu zdecyduje się przedsiębiorca – zawsze warto uważnie przeanalizować warunki umowy, zwłaszcza pod względem kosztów. Przed podpisaniem umowy leasingobiorca powinien sprawdzić jak przedstawia się końcowe rozliczenie oraz upewnić się czy umowa zawiera zmienne opłaty i na jakich zasadach są one naliczane. Warto także przejrzeć warunki ubezpieczenia.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok