Słownik pojęć leasingowych: D

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | V | X | Y | Z
 

Oznacza ustalony w umowie sprzedaży i umowie leasingu dzień postawienia do dyspozycji Korzystającego przedmiotu leasingu, zasadniczo dzień, w którym jest pod- pisywany protokół odbioru przedmiotu leasingu.

  • Data fakturowania

Data wystawienia przez finansującego Faktury VAT na rzecz korzystającego.

  • Data wymagalności

Dzień, w którym dana należność, wynikająca z faktury VAT lub zawiadomienia korzystającego przez finansującego o płatności należności, jest wymagalna i płatna.

Umowa pomiędzy wystawcą weksla in blanco a wierzycielem wekslowym, określająca sposób uzupełniania przez wierzyciela brakujących elementów treści weksla in blanco, np. wysokość kwoty, którą można wpisać na wekslu, datę zapłaty weksla, itd.

Opłata uiszczana przez leasingobiorcę i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń leasingodawcy, związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu.

  • Dewizy

Wszystkie zagraniczne środki płatnicze, przede wszystkim należności na rachunkach w bankach zagranicznych i należności wekslowe. Częstym błędem jest utożsamianie dewiz z zagranicznymi pieniędzmi, które mają dużo mniejsze znaczenie przy regulowaniu należności za transakcje, gdyż ich przywóz i wywóz z określonego państwa podlega często różnym ograniczeniom.

  • Dokumenty leasingu

Są to: Umowa Leasingu, Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL), Dokumenty Zabezpieczenia.

  • Dokumenty założycielskie

Są to dokumenty określone w umowie leasingu, w zależności od kontekstu: statut spółki, umowę spółki, lub inny akt założycielski, koncesje, wyciąg z rejestru przedsiębiorców, pozwolenia, licencje, lub inne dokumenty, jakich zasadnie leasingodawca może żądać od leasingobiorcy.

  • Dopuszczalne wahanie kursu (widełki)

Określona dla poszczególnych systemów notowań i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia.

  • Dostawca (dealer)

Osoba/podmiot gospodarczy, od którego leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca. Dostawcą jest najczęściej producent lub firma handlowa oferująca wybrany przez leasingobiorcę sprzęt.

  • Dzień roboczy

Oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym leasingodawca świadczy usługi na rzecz klientów.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok