Tag: cesja

Jakie skutki wywołuje cesja umowy leasingu operacyjnego w CIT

Po dokonaniu cesji umowy leasingu, po wstąpieniu do umowy nowego korzystającego nie ulegają zmianie podstawowe okresy trwania umowy, wysokość opłat, czy też przedmiot, którego umowa dotyczy. W dalszym ciągu finansujący będzie uprawniony do odsprzedaży przedmiotu leasingu nowemu... więcej »

Zabezpieczenie wierzytelności z umowy leasingu

Leasing jest typowym instrumentem finansowym związanym z ponoszeniem ryzyka przez finansującego. Ponosi on ryzyko niewypłacalności korzystającego (za czym idzie opóźnienie w spłacie rat lub jej brak) oraz ryzyko utraty przedmiotu leasingu, którego z reguły jest... więcej »

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Cesja leasingu wreszcie możliwa

Umowy leasingu nie muszą być już problemem dla firm, które szukają oszczędności. Dzięki zmianom wprowadzonym od stycznia przez tzw. trzecią ustawę deregulacyjną, można wyswobodzić się z leasingu w razie np. kłopotów z terminowym opłacaniem rat.  więcej »

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z leasingu?

W praktyce rezygnacja z leasingu może oznaczać wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu lub jego sprzedaż połączoną z cesją umowy. Wcześniejszy wykup nie spowoduje dla leasingobiorcy znaczących oszczędności, bowiem wszystkie raty leasingowe będą musiały zostać uregulowane... więcej »

Cesja umowy - czyli zbycie praw do umowy leasingu

Cesje samochodów, to jeden z elementów praktyki leasingowej, z którym firmy CFM mają do czynienia na co dzień. Do tzw. przepięcia samochodów dochodzi najczęściej w momencie, kiedy pracownik przechodzi z jednej spółki, do drugiej, a wraz z nim jego auto... więcej »

Cesja leasingu

Zgodnie z treścią art. 760(1) Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i... więcej »

Po jakim czasie od podpisania umowy leasingu można zrobić cesję lub zmienić firmę leasingową?

Cesja umowy leasingu możliwa jest w zasadzie w każdej chwili jej trwania o ile umowa ta została zawarta po 2012 roku.  więcej »

Przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu

Leasingobiorca, któremu zależy na przedterminowym zakończeniu umowy leasingu, ma możliwość dokonania cesji tej umowy, czyli przeniesienia wynikających z niej praw i obowiązków na inny podmiot. Identyfikacja i zachęcenie potencjalnego następcy do współpracy leży po... więcej »

Cesja umowy leasingu

Cesja umowy leasingu wiąże się z przeniesieniem praw i obowiązków dotychczasowego korzystającego na nowego korzystającego. Czy cesja umowy leasingu powoduje przerwanie okresu trwania umowy leasingu?  więcej »

Przejęcie umowy leasingu

Problemy finansowe, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorcy, jak również i osoby fizyczne mogą być przyczyną nieterminowego płacenia zobowiązań. Co zrobić, gdy na skutek pogarszającej się sytuacji finansowej korzystający ma problemy z płaceniem rat leasingowych w... więcej »

Czy mogę sprzedać samochód wzięty w leasing?

Sama możliwość sprzedaży oczywiście istnieje, ale bez względu na wybraną drogę postępowania (rozwiązanie umowy, cesja) jest to rozwiązanie proceduralnie skomplikowane i może obciążyć leasingobiorcę dodatkowymi kosztami. Najlepszym rozwiązaniem może być sprzedaż samochodu... więcej »

Cesja umowy leasingu może być ryzykowna

Cesja umowy leasingu operacyjnego w trakcie jej obowiązywania na podmiot trzeci niesie ze sobą pewne zagrożenia wynikające z braku jasnych przepisów podatkowych w tej kwestii.  więcej »

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok