Tag: przedmiot leasingu

Słownik pojęć leasingowych: P

więcej »

Jestem zainteresowany używanym sprzętem. Jakie roczniki wchodzą w grę?

Należy sprecyzować, jaki konkretnie sprzęt miałby być przedmiotem umowy. W przypadku pojazdów, wiek i spodziewany okres leasingu nie powinien przekraczać 8 lat, aczkolwiek nie zawsze jest to regułą. Dla maszyn poligraficznych wyznacznikiem będzie nie tyle sam wiek, co stopień... więcej »

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Korzyści bilansowe leasingu

Opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy, natomiast zobowiązania wynikające z umowy mają charakter pozabilansowy. Oznacza to, że zobowiązania nie są wliczane do wartości aktywów, a to wpływa na polepszenie stosunku zysku do strat (wskaźnik ROA). Jest... więcej »

Leasing samochodów osobowych i maszyn

Samochody niezmiennie są najpopularniejszym przedmiotem leasingu. Wśród dwóch głównych produktów – leasingu finansowego i operacyjnego – przedsiębiorcy częściej wybierają leasing operacyjny, ze względu na możliwość zaliczenia w koszty całej... więcej »

Od teraz leasing ma być bardziej dostępny

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące leasingu. To oznacza m.in. ułatwienia w zawieraniu umów leasingu, w tym wprowadzenie możliwości zawierania umów leasingu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu... więcej »

ABC leasingu

Wiele firm potrzebuje nowych inwestycji, żeby nabrać wiatru w żagle. Samochód, ciągnik rolniczy, sprzęt medyczny, dźwig – takich rzeczy najczęściej nie można kupić za gotówkę, a biorąc pod uwagę zaostrzone polityki kredytowe, również uzyskanie kredytu... więcej »

Jestem stomatologiem. Jaki sprzęt mogę sfinansować w leasingu?

Jestem stomatologiem. Prywatną praktykę prowadzę od trzech lat. Jaki sprzęt mogę sfinansować w leasingu? więcej »

Kto jest właścicielem przedmiotu?

Właścicielem przedmiotu co najmniej do zakończenia okresu finansowania jest leasingodawca. W przypadku leasingu operacyjnego na koniec okresu umownego przedmiot wraca do leasingodawcy, w leasingu finansowym zostaje wykupiony przez leasingobiorcę.  więcej »

Szkoda ubezpieczeniowa w leasingu

Istotą leasingu operacyjnego jest oddanie w ręce korzystającego przedmiotu, który nadal pozostaje własnością leasingodawcy. Ubezpieczenie w takiej relacji to podstawa – w razie szkody lub kradzieży nie musimy odpowiadać przed finansującym własnym majątkiem.  więcej »

Specyfikacja techniczna przedmiotu leasingu

Przedmiotem leasingu, mogą być zarówno ruchomości np. samochód, urządzenia, maszyny, jak i technologie, wartości niematerialne i prawe, czy nawet nieruchomości. Dokładne określenie przedmiotu leasingu, tj. nazwy, typu, ilości, oznaczenie producenta oraz wartości... więcej »

Oddanie przedmiotu leasingu w leasingu finansowym korzystającemu

W trakcie trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu finansowego znajduje się w ewidencji księgowej leasingobiorcy i on też jest podmiotem zobligowanym według prawa podatkowego do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.  więcej »

Środek trwały w umowie leasingu

Środek trwały w leasingu oznacza przedmiot leasingu, będący rzeczą ruchomą, nieruchomością, prawem lub wartością niematerialną, do których prawo do użytkowania oraz czerpania z niego pożytków przenoszone jest z finansującego na korzystającego, w drodze zawartej umowy... więcej »

Podmiot i przedmiot umowy leasingu

Umowa leasingu ma charakter handlowy, a jej treść regulowana jest przepisami prawa. Musi ona zawierać określenie jej podmiotów i przedmiotu.  więcej »

Amortyzacja w leasingu finansowym

Umowa leasingu finansowego (kapitałowego) przewiduje przeniesienie własności przedmiotu leasingu na podmiot korzystający, co skutkuje powstaniem po jego stronie obowiązków podatkowych, związanych z amortyzacją przedmiotowego środka trwałego.  więcej »

Sprzedaż rzeczy wziętej w leasing

Podmiot korzystający z przedmiotu leasingu, jednak niebędący faktycznym właścicielem tego przedmiotu, nie jest uprawniony do jego zbycia na rzecz strony trzeciej. Zgodnie z obecnymi przepisami, jedynie właściciel środka trwałego ma prawo do pełnego dysponowania tym środkiem.  więcej »

Wartość przedmiotu leasingu

Przepisy prawne nie konkretyzują rodzaju rzeczy, które mogą być przedmiotem umowy leasingowej. W leasing można wziąć zarówno samochód, maszyny, urządzenia, oprogramowanie komputerowe, jak i nieruchomość. Wartość przedmiotu leasingu to jego cena.  więcej »

Przedmiot leasingu nie generuje przychodu - co z ratami?

Czy w przypadku, kiedy część przedmiotu umowy leasingu chwilowo nie generuje przychodów leasingobiorca może zaliczyć całą miesięczną ratę leasingową do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?  więcej »

Jak uzyskać leasing?

Niezależnie od wybranej firmy leasingowej, procedura zawarcia umowy leasingu przebiega w kilku standardowych krokach.  więcej »

Czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest zawsze zwolnione z VAT?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie opodatkowania VAT ubezpieczenia przedmiotu leasingu wydaje się na tyle jasny, że część komentatorów uznała całą kwestię za wyjaśnioną. Nic jednak bardziej mylnego. Trybunał wyjaśnił bowiem tylko część zagadnienia. Jeżeli... więcej »

Co mogę wziąć w leasingu? Czy firma leasingowa może przedstawić mi ofertę na każdy sprzęt?

Przedmiotem umowy może być każdy środek trwały, choć można podzielić sprzęt na dwie grupy. Pierwsza to przedmioty, które firmy leasingowe chętnie finansują: samochody, transport ciężki, sprzęt budowlany, wózki widłowe, sprzęt medyczny, różnego rodzaju... więcej »

Leasing samochodu, a szkoda

Zgodnie z treścią art. 709[1] Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i... więcej »

Co można wziąć w leasing?

W leasing można wziąć wyłącznie środki trwałe, czyli aktywa firmy posiadające postać materialną o min. rocznym okresie przydatności. Przedmiotem leasingu może być wszystko, co może być wykorzystane w firmie. Najczęściej w leasing brane są nieruchomości, środki transportu oraz... więcej »

Jaka jest minimalna a jaka maksymalna wartość umowy leasingu, którą można przeprowadzić?

Przeważnie firmy leasingowe zajmują się powyżej 20 000 zł netto. Oczywiście istnieją takie, które sfinansują przedmioty warte znacznie mniej. Nie ma natomiast górnej granicy wartości.  więcej »

Czy firma leasingowa sfinansuje mi komputer, drukarkę, czy aparat cyfrowy?

Standardowo firmy leasingowe nie finansują tego typu urządzeń (drobnych, o niskiej wartości). O wiele prościej sfinalizować umowę, gdy jej przedmiotem będzie większa ilość sprzętu biurowego (np. kilka lub kilkanaście stanowisk komputerowych) czy specjalistyczna kolorowa... więcej »

Czy mogę wziąć w leasing nieruchomość, np. budynek, czy grunt?

Nieruchomości są dość specyficznym przedmiotem leasingu na naszym rynku. Część firm leasingowych finansuje inwestycje o wartości powyżej 1 mln PLN lub nawet EUR. Na rynku są oczywiście oferty dla mniejszych wartości. Wszystko zależy od rodzaju czy przeznaczeniu nieruchomości.... więcej »

Jak nie stracić na leasingu

Zawarcie umowy leasingowej jest procesem żmudnym i wbrew pozorom pracochłonnym przynajmniej dla tych którzy nie chcą stracić. Wpływa na to złożony charakter umowy leasingowej, wielość podmiotów występujących, ale również pewna liczba innych umów.  więcej »

Leasing

Umową, na mocy której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i operacjny.  więcej »

Leasing operacyjny, czy kredyt – co się bardziej opłaca

Firma, by nie pozostać w tyle za konkurencją, musi ciągle inwestować i się rozwijać. Istnienie na rynku wymusza stałe dostosowywanie do zmieniających się potrzeb klientów, czy nowoczesnych technologii. W obecnych czasach dużo jest możliwości na pozyskanie potrzebnych nam do... więcej »

Leasing używanego sprzętu

Decydując się na leasingowanie używanych środków trwałych, należy przede wszystkim sprecyzować, jakie konkretnie urządzenie czy też środek transportu miałby być przedmiotem umowy. Dane dotyczące zarówno roku produkcji jak, zużycia czy też marki danego przedmiotu... więcej »

Leasing nowych i używanych środków trwałych.

Bardzo często leasing nowej maszyny, urządzenia lub pojazdu (szczególnie tych bardziej specjalistycznych i mniej popularnych) może być tańszy (biorąc pod uwagę wysokość opłaty wstępnej i oprocentowanie) oraz łatwiejszy do przeprowadzenia (mniej wymogów formalnych, w tym... więcej »

Leasing - finansowanie skrojone na miarę przedsiębiorców

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o finansowanie w firmie leasingowej. Oczywiście ostateczna możliwość dokonania takiej transakcji uzależniona jest od wielu czynników, dlatego każdy klient traktowany i rozpatrywany jest bardzo indywidualnie.  więcej »

Interesuje mnie obrabiarka do stolarni. Interesują mnie procedury uproszczone.

Wiem, że wiele firm leasingowych stosuje uproszczone procedury w przypadku samochodów. Czy bez zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego mogę starać się także o inny sprzęt? Interesuje mnie obrabiarka do stolarni. więcej »

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu poleasingowego?

Czy na skutek sprzedaży samochodu poleasingowego zawsze występuje przychód podatkowy? Odpowiedź brzmi: nie. Jeżeli, co do niedawna było powszechną praktyką, błędnie zaliczyłeś przychód z tego tytułu do swojego dochodu podatkowego - masz prawo do wystąpienia z wnioskiem... więcej »

Co można wziąć w leasing?

Przyjęło się myślenie, że w leasing bierze się zwykle pojazdy. Takie postrzeganie jest uzasadnione - średnio rzecz biorąc dwa na trzy środki oddawane w leasing to pojazdy, najczęściej osobowe. Niemniej w leasing przedsiębiorcy mogą wziąć dużo więcej ruchomości, a także... więcej »

Operacyjny czy finansowy – który leasing wybrać?

Decydując się na leasing, umożliwiający korzystanie z samochodu, maszyny lub nieruchomości, trzeba wybrać jego rodzaj: operacyjny lub finansowy. Każdy ma swoje zalety uzależnione m. in. od specyfiki prowadzonej działalności i przedmiotu, który chcemy sfinansować. Niezależnie... więcej »

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok