Klasyfikacja umów leasingu dla celów podatku VAT

Data publikacji: 2013-12-12
W świetle obowiązujących przepisów VAT istotne jest rozgraniczenie, czy dana umowa leasingu jest dostawą towaru, czy świadczeniem usługi. Czy leasing finansowy będzie świadczeniem usługi? Jakie warunki musi spełnić umowa leasingu, aby została zakwalifikowana jako operacyjny według VAT-u? Zarówno finansujący, jak i korzystający zawierając umowę leasingową dokonuje czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dlatego tak ważna jest klasyfikacja umów leasingu dla celów podatku VAT. 

Klasyfikacja umów leasingu dla celów podatku VAT

W świetle obowiązujących przepisów VAT istotne jest rozgraniczenie, czy dana umowa leasingu jest dostawą towaru, czy świadczeniem usługi. Czy leasing finansowy będzie świadczeniem usługi? Jakie warunki musi spełnić umowa leasingu, aby została zakwalifikowana jako operacyjny według VAT-u? Zarówno finansujący, jak i korzystający zawierając umowę leasingową dokonuje czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dlatego tak ważna jest klasyfikacja umów leasingu dla celów podatku VAT.

Leasing finansowy według ustawy VAT

Zgodnie z aktualnie obwiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku od towarów i usług, leasing klasyfikowany będzie jako finansowy, gdy zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, a na zakończenie trwania umowy zapewnione jest przeniesienie prawa własności do przedmiotu leasingu na korzystającego. Mowa tu również o umowie, której przedmiotem jest leasing gruntów lub prawo wieczystego użytkowania gruntu. Tak pojmowana umowa będzie traktowana według ustawy VAT, jako dostawa towaru. Reasumując, aby umowa była traktowana, jako leasing finansowy i jednocześnie dostawa towarów muszą być spełnione następujące warunki:

  • umowa została zawarta na czas oznaczony,
  • w umowie wyraźnie zaznaczono, iż odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie trwania umowy leasingu dokonuje korzystający,
  • umowa zawiera postanowienie, iż po zakończeniu trwania okresu umowy własność do przedmiotu leasingu przechodzi na leasingobiorcę,
  • suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej stanowiącej przedmiot leasingu.

Koniecznie jest spełnienie przez umowę leasingową wszystkich warunków podanych wyżej jednocześnie, aby dany leasing został zakwalifikowany jako dostawa dóbr w leasingu finansowego rodzaju. Jeśli umowa spełnia te warunki wówczas obowiązek podatkowy, co do zasady powstaje z chwilą wydania towaru lub z chwilą wystawienia faktury VAT, jednak nie później niż 7 dni licząc od dnia wydania towaru.

Leasing operacyjny – świadczenie usług według VAT

Każdy inny rodzaj usługi leasingowej, który nie spełnia warunków leasingu finansowego traktowanego, jako dostawę towarów, będzie w myśl ustawy o VAT dostawą usług. Zatem dostawą usług będzie zarówno leasing operacyjny bez opcji nabycia przedmiotu leasingu lub z opcją nabycia, a także leasing finansowy bez opcji nabycia. Obowiązek podatkowy u finansującego powstaje wówczas z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty, nie później jednak niż z dniem upływu płatności od korzystającego.

 

Szukasz ofert leasingu? Sprawdź najkorzystniejsze oferty dla Twojej firmy.

Skorzyskaj z dokładnego i szybkiego kalkulatora raty leasingu, który uwzględnia Twoją zdolność leasingową! Wystarczy, że:

1. Wybierzesz przedmiot leasingu i określasz wstępne parametry umowy.
2. Podasz dane umożliwiające określenie Twojej zdolności leasingowej.

Najkorzystniejsze oferty otrzymasz od razu, bez zbędnego czekania.

Skorzystaj z kalkulatora >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok