Odsetki umowne w umowie leasingu

Data publikacji: 2013-10-10
Odsetki umowne w leasingu naliczane są za zwłokę w spłacie rat leasingowych lub innych opłat wynikających z umowy, które należne są od leasingobiorcy na rzecz finansującego. Ich wysokość oraz sposób naliczenia zawarte są w umowie leasingowej. Odsetki umowne ustalane są zazwyczaj, jako procent lub wielokrotność odsetek ustawowych, ich wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty odsetek maksymalnych. 

Odsetki ustawowe, umowne a maksymalne

Odsetki ustawowe są jedną z najpopularniejszych form odszkodowania za zwłokę w płatności, która zabezpiecza interesy leasingodawcy. Poprzez ustanowienie odsetek ustawowych, leasingodawca nie musi wykazywać poniesionych z tytułu zwłoki strat, a jedynie udowodnić okres zwłoki oraz wysokość kwoty dłużnej, aby uzyskać odszkodowanie. Wysokość odsetek ustawowych określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

W umowie leasingowej mogą być zawarte odsetki umowne, które stanowią wielokrotność odsetek ustawowych lub jej procentowy udział, w zależności od okresu zwłoki. Wysokość odsetek umownych za zwłokę w płaceniu rat leasingowych, opłat lub innych należności wynikających z umowy leasingowej, jakich może żądać finansujący od korzystającego nie może jednak przekroczyć w ujęciu rocznym stawki odsetek maksymalnych.

Ustawa antylichwiarska, czyli potoczna nazwa dla zmiany kodeksu cywilnego z 7 lipca 2005 roku, wprowadziła ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek wynikających z czynności prawnej, w tym również usługi leasingu. Zmiany te ograniczają wysokość maksymalnej kwoty odsetek, które w ujęciu rocznym nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego ogłaszanego przez NBP. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 

Szukasz ofert leasingu? Sprawdź najkorzystniejsze oferty dla Twojej firmy.

Skorzyskaj z dokładnego i szybkiego kalkulatora raty leasingu, który uwzględnia Twoją zdolność leasingową! Wystarczy, że:

1. Wybierzesz przedmiot leasingu i określasz wstępne parametry umowy.
2. Podasz dane umożliwiające określenie Twojej zdolności leasingowej.

Najkorzystniejsze oferty otrzymasz od razu, bez zbędnego czekania.

Skorzystaj z kalkulatora >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok