Środek trwały w umowie leasingu

Data publikacji: 2013-08-09
Środek trwały w leasingu oznacza przedmiot leasingu, będący rzeczą ruchomą, nieruchomością, prawem lub wartością niematerialną, do których prawo do użytkowania oraz czerpania z niego pożytków przenoszone jest z finansującego na korzystającego, w drodze zawartej umowy leasingowej. 

Środek trwały w leasingu finansowym

Leasingobiorca z tytułu zawartej umowy leasingowej, zaliczając przedmiot leasingu do składnika aktywów, zostaje jednocześnie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych tegoż przedmiotu.

Zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 punkt 12 ustawy o rachunkowości poprzez aktywa rozumie się wszelkie zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Dalej, w punkcie 15 wyżej wymienionej ustawy środki trwałe wliczane do aktywów przedsiębiorstwa muszą być wykorzystywane na potrzeby tejże jednostki. Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów, ustawa o rachunkowości nie określa pojęcia własności lub współwłasności środków trwałych, które mogą być zaliczone do aktywów przedsiębiorstwa, a kładzie nacisk na kryterium ekonomicznej użyteczności aktywów.

Na podstawie umowy leasingu finansowego – finansujący oddaje do użytkowania, kontrolowania i wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności przedmiot leasingu korzystającemu. Prawo własności do przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy leasingowej pozostaje nadal po stronie finansującego. Wszelkie ryzyko i korzyści związane z użytkowaniem przedmiotu leasingowego ponosi korzystający, dlatego też w sensie ekonomicznym i prawnym, to on zalicza przedmiot leasingu do własnych aktywów oraz zostaje uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 

Szukasz ofert leasingu? Sprawdź najkorzystniejsze oferty dla Twojej firmy.

Skorzyskaj z dokładnego i szybkiego kalkulatora raty leasingu, który uwzględnia Twoją zdolność leasingową! Wystarczy, że:

1. Wybierzesz przedmiot leasingu i określasz wstępne parametry umowy.
2. Podasz dane umożliwiające określenie Twojej zdolności leasingowej.

Najkorzystniejsze oferty otrzymasz od razu, bez zbędnego czekania.

Skorzystaj z kalkulatora >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok