Umowa leasingu w przepisach Kodeksu Cywilnego

Data publikacji: 2012-08-07
Umowa leasingu jest określona w kodeksie cywilnym jako „umowa kwalifikowana”. Może być zawarta wyłącznie w zakresie działalności firmy.

Zdaniem ekspertów z Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów umowy zawierane przezprzedsiębiorstwa poza tym zakresem nie są umowami leasingu, nawet jeśli spełniają poszczególne kryteria definicji zawartych w kodeksie. Będą to umowy najmu, dzierżawy lub np. „umowy o korzystanie z rzeczy".

W umowie leasingu finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania lub używania i pobierania pożytków przez oznaczony czas. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych ratach, równych co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego. Wynagrodzenie to może dotyczyć rzeczy uprzednio zamówionej przez finansującego u innego podmiotu, na przykład w formie umowy o dzieło. W przypadku rzeczy wytworzonej przez leasingodawcę i stanowiącej jego własność, można ją oddać do używania na podstawie art. 70918 (Tytuł XVII, Umowa leasingu) kodeksu cywilnego.
Zgodnie z kodeksową definicją umowy leasingu, suma opłat leasingowych ma osiągnąć wartość równą co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Pojawiają się więc wątpliwości, czy do tej sumy nie należy doliczyć ceny sprzedaży poleasingowej (jako „raty leasingowej", wchodzącej do sumy uzgodnionych rat), nawet jeśli przewidziano – po zakończeniu umowy – sprzedaż przedmiotu leasingu po określonej cenie.

Według k. c., umowa leasingu dotyczy jedynie zbycia przedmiotu leasingu bez wynagrodzenia. Zbycie rzeczy, nawet przewidziane w umowie leasingowej, należałoby więc rozpatrywać jako odrębną podstawę prawną przeniesienia własności oraz umowę sprzedaży niezależną wobec umowy leasingowej. Jest to istotna różnica w porównaniu z regulacjami podatkowymi, które przewidują, że strony umowy mogą ustalić cenę sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Cena określona w umowie sprzedaży jest zaliczana do sumy opłat leasingowych.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok