Umowa leasingu

Data publikacji: 2013-07-11
Pojęcie, zasady oraz strony umowy leasingu zostały ściślej uregulowane w kodeksie cywilnym wraz z nowelizacją Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o ziemnie ustawy – kodeks cywilny. Dotychczasowo w przepisach funkcjonowały umowy leasingu o różnej treści, z elementami umowy najmu, czy dzierżawy. W momencie wejścia w życie znowelizowanej ustawy z 2000 roku, umowa leasingu stała się umową nazwaną. 
Różne pojmowanie umowy leasingu przez polskich przedsiębiorców sprzyjało różnemu kształtowaniu elementów umowy leasingu, zróżnicowanych praw i obowiązków stron umowy oraz samego kształtu leasingu. Ujecie w klamry regulacji prawnych kodeksu cywilnego umowy leasingu sprawiło, iż stała się ona dwustronną czynnością prawną o charakterze zobowiązaniowym, wzajemnym i odpłatnym, dokonywanym na czas określony. Zawracie umowy leasingowej przez strony oznacza, iż stają się one podmiotami wzajemnych praw i obowiązków.

Umowa leasingu w Kodeksie Cywilnym

Zgodnie z artykułem 709 Kodeksu Cywilnego poprzez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu a umowa najmu i dzierżawy

Istota leasingu według kodeksu cywilnego opiera się na kredytowaniu działalności gospodarczej poprzez udostępnienie przez leasingodawcę przedmiotu leasingu np. samochodu na czas określony do dyspozycji leasingobiorcy, w zamian za określone w umowie leasingowej wynagrodzenie (ekwiwalent pieniężny za użytkowanie przedmiotu leasingu) należne leasingodawcy. Po okresie, na który została zawarta umowa leasingu przedmiot umowy zostaje zwrócony finansującemu, bądź może być wykupiony przez korzystającego.

W odniesieniu do umów najmu lub dzierżawy nie można dostrzec istoty umowy leasingowej. Najemca oraz dzierżawca mają obowiązek płacenia miesięcznego czynszu za użytkowanie, lecz charakter tego wynagrodzenia nie musi być ,,równy co najmniej cenie lub wynagrodzeniu" przedmiotu umowy, czyli najmu lokalu lub dzierżawy gruntu, jak ma to miejsce w przypadku umowy leasingowej. Ponadto, w umowie najmu lub dzierżawy nie jest zawarta kwestia nabycia lub ,,oddania" przedmiotu umowy, odmiennie od umowy leasingowej.

 

Szukasz ofert leasingu? Sprawdź najkorzystniejsze oferty dla Twojej firmy.
Skorzyskaj z dokładnego i szybkiego kalkulatora raty leasingu, który uwzględnia Twoją zdolność leasingową! Wystarczy, że:

1. Wybierzesz przedmiot leasingu i określasz wstępne parametry umowy.
2. Podasz dane umożliwiające określenie Twojej zdolności leasingowej.

Najkorzystniejsze oferty otrzymasz od razu, bez zbędnego czekania.

Skorzystaj z kalkulatora >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok