Zabezpieczenie wierzytelności z umowy leasingu

Data publikacji: 2013-07-02
Leasing jest typowym instrumentem finansowym związanym z ponoszeniem ryzyka przez finansującego. Ponosi on ryzyko niewypłacalności korzystającego (za czym idzie opóźnienie w spłacie rat lub jej brak) oraz ryzyko utraty przedmiotu leasingu, którego z reguły jest właścicielem. 
Przedmiotem oceny korzystającego jest przede wszystkim weryfikacja jego kondycji finansowej. Od tej oceny zależy czy finansujący uwarunkuje podpisanie umowy leasingowej przedstawieniem przez leasingobiorcę dodatkowych zabezpieczeń. Podkreślić bowiem należy, że dodatkowe zabezpieczenia umowy leasingowej (w przeciwieństwie do kredytu) nie są powszechną praktyką i wymagane są w sytuacjach wyjątkowych.

Standardowym, i w większości przypadków jedynym, zabezpieczeniem transakcji leasingowej jest weksel gwarancyjny in blanco, wystawiony, przeważnie wraz z deklaracją wekslową, przez korzystającego.

Wystawcą weksla może być osoba fizyczna, osoby prawne, spółdzielnia. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, na jego wystawienie konieczna jest zgoda małżonka (wyjątkiem jest rozdzielność majątkowa).

Zobowiązanie powstaje poprzez umieszczenie własnoręcznego podpisu przez wystawcę na blankiecie weksla. Jeżeli wystawcą jest osoba prawna, na wekslu dodatkowo musi znaleźć się jej nazwa.

Deklaracja wekslowa określa warunki w jakich weksel może być wypełniony przez finansującego, termin, w którym wierzyciel może go wypełnić, kwotę wekslową oraz termin płatności weksla.

Weksel może być wykorzystany przez finansującego w przypadku niespłacania rat leasingowych lub niedopełnienia innych, zapisanych w umowie, warunków kontraktu leasingowego.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok