Czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest zawsze zwolnione z VAT?

Data publikacji: 2014-07-27
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie opodatkowania VAT ubezpieczenia przedmiotu leasingu wydaje się na tyle jasny, że część komentatorów uznała całą kwestię za wyjaśnioną. Nic jednak bardziej mylnego. Trybunał wyjaśnił bowiem tylko część zagadnienia. Jeżeli nasz przypadek jest podobny do tego rozstrzyganego przez TSUE mamy dwa wyjścia: - albo nasz leasingodawca w trybie pilnym skoryguje nam dostarczone faktury i odda nadpłacony VAT, - albo sami skorygujemy swoje deklaracje i oddamy podatek do urzędu skarbowego. 
W wyroku z 17 stycznia 2013 r., C-224/11, Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż:

1. Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Niemniej jednak to do sądu krajowego należy ustalenie, czy w świetle warunków umownych dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie - stanowią one usługi odrębne.

2. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w sytuacji gdy umowa dawała korzystającemu dowolność w zakresie wyboru ubezpieczyciela, a skorzystanie z pośrednictwa finansującego było tylko opcją, taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej..

Wyrok ten był efektem postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy BGŻ Leasing Sp. z o.o. a Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy zwolnienia z podatku od wartości dodanej czynności polegającej na objęciu ubezpieczeniem towaru stanowiącego przedmiot leasingu, jeżeli jest ono połączone z usługą leasingu objętą podatkiem VAT.

Zgodnie z ogólnymi warunkami mającymi zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy BGŻ Leasing a jej klientami przedmioty oddane w leasing przez leasingodawcę pozostają jego własnością przez cały okres leasingu. Leasingobiorca płaci czynsz leasingodawcy oraz ponosi inne koszty i opłaty związane z przedmiotem leasingu. Ponadto, zgodnie z rzeczonymi ogólnymi warunkami, podczas trwania leasingu tylko leasingobiorca ponosi odpowiedzialność w szczególności w wypadku uszkodzenia, zniszczenia, a także obniżenia wartości towaru będącego przedmiotem leasingu, chyba że wynika ono z normalnego zużycia tego towaru. BGŻ Leasing wymaga ubezpieczenia przedmiotów oddawanych w leasing.

Refakturowanie ubezpieczenia przy umowie leasingu – skutki wyroku TSUE z 17 stycznia 2013 r.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, to usługa odrębna od leasingu

W tym celu BGŻ Leasing oferuje swoim klientom możliwość zapewnienia im ubezpieczenia. Jeśli zechcą oni skorzystać z owej możliwości, BGŻ Leasing zawiera umowę odpowiedniego ubezpieczenia z ubezpieczycielem i refakturuje na nich jego koszt.

Przez długie lata stanowisko fiskusa było jednoznaczne tj. usługa leasingu oraz koszty jej ubezpieczenia traktowano jako jedną usługę i do całości świadczenia miała zastosowanie jednolita stawka podatku VAT, właściwa dla usługi leasingu. Tak też było i w tym przypadku. Również sąd I instancji podzielił stanowisko organów podatkowych, posiłkując się wydaną przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą 7 sędziów w tym temacie (uchwała z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt.: I FPS 3/10).

Wyrok Trybunału zmienia powyższe stanowisko. Trybunał orzekł, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę to czynność taka stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a przez to jest z VAT zwolniona.

Kliknij, aby przeczytać całość: TUTAJ >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok