Jak zaewidencjonować w pkpir fakturę za leasing

Data publikacji: 2014-07-27
Otrzymujemy fakturę za leasing operacyjny maszyny. Na fakturze data wystawienia jest np. 20 lutego, a data sprzedaży i data płatności 20 marca. Zawsze data sprzedaży jest późniejsza niż data wystawienia faktury. Jak zaksięgować taką fakturę w pkpir? Kiedy odliczyć z niej VAT? 

RADA

Fakturę za ratę leasingową należy ująć w pkpir w dacie jej wystawienia. Dla zaewidencjonowania tej faktury w pkpir nie ma znaczenia, że data jej wystawienia przypada w innym miesiącu niż data sprzedaży. VAT z otrzymanej faktury należy odliczyć w miesiącu jej otrzymania lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Szczegóły - w uzasadnieniu.

 

UZASADNIENIE

Podatek dochodowy. Wydatki na leasing należy zaliczyć do kosztów pośrednich. Niezależnie od przyjętej metody prowadzenia pkpir koszty pośrednie ewidencjonuje się w pkpir w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 4 i ust. 5c updof). W przypadku podatników prowadzących pkpir dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof). Tym samym fakturę dokumentującą ratę leasingu należy ująć w kosztach w dacie jej wystawienia przez leasingodawcę. Dla zaewidencjonowania tej faktury w pkpir nie ma znaczenia, że data jej wystawienia przypada w innym miesiącu niż data sprzedaży.

VAT. Prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeżeli podatnik w tym okresie takiego odliczenia nie dokona, prawo to przysługuje mu jeszcze przez dwa następne okresy rozliczeniowe (art. 86 ust. 10 pkt 1 i art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W przypadku faktur za leasing operacyjny obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W związku z tym nie znajduje tu zastosowania art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, z którego wynika, że w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi. Przepisu tego nie stosuje się bowiem m.in. do przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT (art. 86 ust. 12a ustawy o VAT).

Kliknij, aby przeczytać całość: TUTAJ >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok