Korekta rozliczeń VAT dotyczących ubezpieczenia przedmiotu leasingu – ochrona leasingobiorców

Data publikacji: 2014-07-26
Jeśli leasingodawca wystawi fakturę korygującą, to leasingobiorca, na podstawie art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, powinien dokonać zmniejszenia podatku naliczonego w deklaracji za okres, w której otrzymał fakturę korygującą. Brak natomiast takiej faktury korygującej nie oznacza, że organy podatkowe będą kwestionować odliczenie całości podatku u leasingobiorców. 
Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu została ostatecznie wyjaśniona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. (sprawa C-224/11, BGŻ Leasing sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie).

 

TSUE stwierdził, że, co do zasady, usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Oznacza to, iż usługę leasingu należy opodatkować według stawki podstawowej, natomiast usługa ubezpieczenia jest zwolniona z VAT.

Wyrok ten nie podziela stanowiska, jakie wcześniej zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt I FPS 3/10 oraz organy podatkowe, iż podmiot świadczący usługę leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

W dniu 26 czerwca 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224), w której wyjaśnił, jakie skutki niesie dla podatników ww. wyrok TSUE.

Minister Finansów podkreślił, że wyjaśnienia te będą miały zastosowanie, jeżeli w wyniku analizy okoliczności stanu faktycznego konkretnej sprawy, przeprowadzonej przy uwzględnieniu wskazówek wynikających z wyroku TSUE, okaże się, iż usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów podatku VAT.

Korekta VAT w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Istotne jest, że interpretacja ta zawiera wskazówki także dla leasingobiorców.

Wydana wcześniej uchwała NSA oraz wyrok TSUE odnoszą się bezpośrednio do kwestii podstawy opodatkowania, a zatem do rozliczeń finansujących. Nie oznacza to, że temat ten nie jest istotny dla leasingobiorców.

Kierując się wytycznymi z uchwały NSA, leasingodawcy wystawiali na rzecz leasingobiorców faktury z wliczoną do podstawy opodatkowania z tytułu leasingu wartością ubezpieczenia.

Leasingobiorcy z kolei odliczali całość podatku naliczonego z tak wystawionych faktur. Trzeba zwrócić uwagę na treść art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisem nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego faktury, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z VAT.

Skoro, jak wynika z orzeczenia TSUE, do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości usługi ubezpieczeniowej, która jest zwolniona z VAT, to podatek wynikający z wystawianych zgodnie z wcześniejszą uchwałą NSA faktur, w części odpowiadający usłudze ubezpieczeniowej, nie mógł być odliczany.

W konsekwencji, wyrok TSUE potwierdzający stanowisko, jakie konsekwentnie zajmowała branża leasingowa, spowodował poważne ryzyko podatkowe u leasingobiorców.

Kliknij, aby przeczytać całość: TUTAJ >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok