Przedmiot leasingu nie generuje przychodu - co z ratami?

Data publikacji: 2014-07-26
Czy w przypadku, kiedy część przedmiotu umowy leasingu chwilowo nie generuje przychodów leasingobiorca może zaliczyć całą miesięczną ratę leasingową do podatkowych kosztów uzyskania przychodów? 
W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-495/13/PST, interpretacja z dnia 14 stycznia 2014 roku) uznał, że jeżeli umowa i przedmiot leasingu spełniają określone warunki, to rata leasingowa może zostać w całości zaliczona jako koszt uzyskania przychodu, nawet w okresach, gdy przedmiot leasingu nie powoduje powstania żadnych przychodów.

 

W przytoczonej interpretacji Wnioskodawca - Spółka P. - prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obsłudze rynku nieruchomości, w tym wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Przedmiotem umowy leasingu, w której Spółka P. występuje jako korzystający, były trzy odrębne lokale mieszkalne. Następnie lokale te weszły do oferty nieruchomości proponowanych przez Spółkę. Wnioskodawca zadał pytanie, czy może zaliczyć całą miesięczną ratę leasingową jako KUP, jeżeli część przedmiotu umowy nie generuje aktualnie przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał w swoim uzasadnieniu, iż orzeczenia sądów administracyjnych oraz stanowiska organów podatkowych są zgodne co do traktowania wydatków związanych z nabyciem dóbr trwałych, niezbędnych w działalności gospodarczej podatnika, nie jako kosztów uzyskania konkretnego przychodu, a jako kosztów ogólnych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak wskazuje organ podatkowy, powoduje to, iż podatnik zalicza wydatki na nabycie środków trwałych poprzez odpisy amortyzacyjne od czasu oddania środków trwałych do użytkowania aż do okresu zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub do czasu wycofania środka trwałego z użytkowania. Zatem niezależnie od tego, czy środek trwały był w danym miesiącu używany w procesie produkcyjnym, czy też nie, odpisy amortyzacyjne należy zaliczyć do KUP. Spółka P. w swoim wniosku oceniła, że powyższy pogląd odnieść należy także do umów leasingu, najmu, dzierżawy itp. i organ podatkowy uznał taką ocenę za słuszną. Jeżeli środek trwały, który jest przedmiotem umowy leasingu, wykorzystywany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem w przedmiocie działalności podatnika, to raty leasingowe należy uznać jako koszt pośredni i w pełnej wysokości uwzględnić go w dacie poniesienia w KUP.

W tym miejscu warto przytoczyć art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, który stanowi ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów :

art. 15 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1.

W literaturze prawa podatkowego wskazuje się, że aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu musi on spełniać określone warunki, mianowicie:

1. musi zostać poniesiony przez podatnika;

2. jest definitywny;

3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;

5. został właściwie udokumentowany.

Kliknij, aby przeczytać całość: TUTAJ >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok