Gdy skradną samochód w leasingu

Data publikacji: 2014-02-03
Eksploatacja pojazdu w toku prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z pewnym rodzajem ryzyk np. wypadek drogowy, kataklizmy, kradzież. Szkoda powstała na leasingowanym samochodzie może mieć dwojaki charakter: całkowita utrata przedmiotu leasingu (szkoda całkowita), np. kradzież lub kasacja oraz szkoda częściowa, czyli sytuacja, w której można przywrócić przedmiot leasingu do stanu sprzed zaistnienia szkody. Jakie konsekwencje występują przy szkodzie całkowitej, gdy leasingowany pojazd zostanie skradziony? 
Gdy zostanie skradziony przedmiot leasingu, w pierwszej kolejności korzystający zobowiązany jest o zaistniałej sytuacji powiadomić niezwłocznie finansującego (po uprzednim powiadomieniu policji o kradzieży). W wyniku kradzieży przedmiotu leasingu występuje tzw. szkoda całkowita. Ponieważ przedmiot leasingu został skradziony umowa leasingowa ulega rozwiązaniu. Następnie należy dokonać rozliczenia umowy leasingowej.

Właścicielem pojazdu w leasingu jest firma leasingowa, i choć to korzystający ostatecznie opłaca składki ubezpieczenia samochodu (w tym od kradzieży), to finansujący jest uprawniony do otrzymania odszkodowania z tytułu utraty przedmiotu leasingu. Mowa tu o tzw. kwocie odszkodowania, którą ustala ubezpieczyciel i zwraca ją na konto finansującego.

Korzystający mimo ustania umowy leasingowej jest obowiązany do opłacenia na rzecz finansującego sumy należności wynikającej z umowy leasingowej (niezapłacone raty leasingowe oraz cena wykupu). Sumę tą wylicza finansujący poprzez zdyskontowanie kwoty należności oraz skorygowanie o kwotę otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania zgodnie z zapisami ogólnych warunków umowy leasingu i samej umowy.

Po opłaceniu kwoty wynikającej z rozliczenia umowy Korzystającemu przysługuje zwrot 100% wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

Najczęściej jednak na poczet rozliczenia takiej umowy następuje zaliczenie kwoty wypłaconego odszkodowania. Różnicę pomiędzy wartością rozliczenia wynikającego z umowy leasingu, a kwota otrzymanego odszkodowania Korzystający otrzymuje na koto własne lub też w przypadku niedoboru zobowiązany jest do dopłaty.

Szczególnie dotkliwe konsekwencje kradzieży auta ponosi korzystający w pierwszych okresach trwania umowy leasingowej, gdyż wartość przedmiotu systematycznie spada, a ubezpieczenie nie pokrywa sumy należności do leasingodawcy. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, korzystający może wykupić specjalne ubezpieczenie ryzyka straty finansowej GAP, które pokrywa tą różnicę.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok