Sprzedaż przedmiotu leasingu w leasingu operacyjnym na rzecz korzystającego

Data publikacji: 2013-12-16
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy, czyli czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu operacyjnego, następuje sprzedaż przedmiotu leasingu wraz z prawem własności na rzecz korzystającego przez leasingodawcę, wówczas zdarzenie takie rodzi obowiązek podatkowy po obydwu stronach transakcji. 

Umowa leasingu operacyjnego zostaje zawarta na czas oznaczony, który w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określany jest mianem podstawowego okresu umowy. Okres ten pierwotnie określony jest w umowie leasingu i nie obejmuje okresu, w którym umowa może zostać skrócona lub przedłużona. W podstawowym okresie umowy leasingu suma opłat leasingowych winna być równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Po upływie okresu umownego, przedmiot leasingu może zostać sprzedany przez finansującego na rzecz leasingobiorcy na podstawie umowy sprzedaży. Cena z umowy sprzedaży środka trwałego, bądź wartości niematerialnej i prawnej jest przychodem ze sprzedaży dla leasingodawcy. W myśl artykułu 23 c punkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli cena sprzedaży przedmiotu leasingu po podstawowym okresie umowy leasingu jest niższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu leasingu, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej, natomiast kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Hipotetyczna wartość netto przedmiotu leasingu jest to jego wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą degresywną dla środków trwałych, z uwzględnieniem współczynnika 3 lub w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczane przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok